WAP servis

Svim korisnicima BELEX.info servisa, bez obzira da li imaju mesečnu ili godišnju pretplatu, omogućeno je da korišćenjem svog username-a i passworda servisu BELEX.info pristupe i sa mobilnog telefona, putem Wap servisa.

Wap adresa BELEX.info servisa je wap.belex.info, a prikaz podataka je usklađen sa mogućnostima servisa. Za korišćenje Wap servisa neophodno je posedovati mobilni telefon koji podržava GPRS i koji je podešen za prijem ovakve vrste informacija, kao i kontaktirati operatera mobilne telefonije (koji nakon jednog telefonskog poziva omogućuje korišćenje GPRS-a).


    Home | Copyright © Beogradska berza a.d. Beograd 2005. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole | English