Instrukcije za plaćanje

Pretplata iz inostranstva:

Tip korisnika
Iznos pretplate (sa oslobođeno PDV-a)
Mesečna pretplata
Godišnja pretplata
Neprofesionalni korisnik
6 EUR
60 EUR
Profesionalni korisnik
20 EUR
200 EUR

Instrukcije za plaćanje u EUR:

56: Intermediary:
BCITITMM
INTESA SANPAOLO SPA (FORMERLY BANCA INTESA SPA)
MILANO, ITALY

57: Account with institution:
DBDBRSBG
BANCA INTESA AD BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD,REPUBLIKA SRBIJA

59: Beneficiary:
/RS35160005150000032944
BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD


    Home | Copyright © Beogradska berza a.d. Beograd 2005. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole | English